Przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i informacja o ich przetwarzaniu

Ochrona prywatności naszych klientów podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Przetwarzając Twoje dane osobowe postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapewniamy ich ochronę w maksymalnym możliwym stopniu, który odpowiada poziomowi technicznemu stosowanych przez nas środków.

Kto jest operatorem (administratorem) przetwarzanych danych osobowych

Operatorem przetwarzanych danych osobowych jest BILY s.r.o. z siedzibą Liptovská Porúbka 117, 033 01 Liptovská Porúbka, numer identyfikacyjny: 46 866 833, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Żylinie, dział: Sro, numer wpisu: 57590/L.

Dane kontaktowe administratora to: BILY s.r.o., Liptovská Porúbka 117, 03301 Liptovská Porúbka, ale kontakt e-mailowy: info@antci.com

Administrator nie wyznaczył administratora danych osobowych

Czym są pliki cookies

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane i mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika, takim jak komputer (lub inne urządzenie, które obsługuje Internet, taki jak smartfon lub tablet). Możemy stosować podobne techniki, takie jak piksele, sygnały nawigacyjne w sieci Web i odciski palców urządzeń. Dla zachowania spójności wszystkie te techniki będą łącznie określane jako „cookies”. Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych przy przetwarzaniu danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych, co uchyla dyrektywę 95/46/WE („RODO”) i ustawę nr 10 z 2013 r. 18.2018 Kol. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych przepisów prawa z późniejszymi zmianami („Ustawa o ochronie danych osobowych”) informujemy, że pliki cookies BILY, s.r.o. w jaki sposób administrator wykorzystuje dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową i dlaczego. Nasza Polityka dotycząca plików cookie zawiera pełne informacje o innych danych, które możemy gromadzić i o tym, jak możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe.

Jakie dane osobowe o Tobie przetwarzamy

Przetwarzamy wymagane prawem dane, które są częścią umowy zakupu pomiędzy operatorem a konsumentem. Oznacza to imię, nazwisko, adres stałego zamieszkania lub adres kontaktowy, kontakt telefoniczny i e-mailowy. Jednocześnie wykorzystujemy te dane w celach marketingowych oraz prowadzenia konkursów konsumenckich i programów lojalnościowych.

Pliki cookies wykorzystywane w serwisie

Przetwarzamy pliki cookies w różnych celach, ale przede wszystkim wykorzystujemy je, aby móc w optymalny sposób wyświetlić Ci stronę internetową, zapewnić prawidłowe funkcjonowanie serwisu, zgodnie z Twoimi preferencjami (tzw. niezbędne pliki cookies). Używanie w serwisie plików cookies niezbędnych możliwe jest także bez Twojej zgody. Z tego powodu zawsze przetwarzamy niezbędne pliki cookie.

Oprócz niezbędnych plików cookie BILY, s.r.o. w ramach serwisu wykorzystuje kilka rodzajów plików cookies, a mianowicie:
1 ) pliki cookies analityczne i statystyczne; oraz
2) reklamowe pliki cookie
(zwane dalej „opcjonalnymi plikami cookie”).

Te opcjonalne pliki cookie będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie za Twoją zgodą. Niektóre z nich to sesyjne pliki cookie, które mają charakter tymczasowy i pozwalają nam powiązać Twoje działania podczas sesji przeglądarki. Sesyjne pliki cookie zostaną automatycznie usunięte po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookie to trwałe pliki cookie, które pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w pliku cookie.

Klikając „Akceptuj wszystko” na baner ustawień plików cookie, udzielasz BILY, s.r.o. wyrażam zgodę na umieszczanie i/lub odczytywanie wszystkich plików cookies, w tym plików cookies zewnętrznych (tj. nie tylko plików cookies przetwarzanych na podstawie prawa, ale także plików cookies przetwarzanych na podstawie zgody prawnej), które wykorzystujemy w naszym serwisie. Wybierając strony trzecie – naszych partnerów w obszarze analitycznym lub marketingowym – dbamy o to, aby podmioty te gwarantowały wymagany poziom ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Klikając przycisk „Odrzuć wszystko”, odrzucisz wszystkie pliki cookie, co oznacza, że będziemy przetwarzać dla Ciebie tylko niezbędne pliki cookie.

Analityczne i statystyczne pliki cookie

Analityczne i statystyczne pliki cookie pomagają nam zrozumieć zachowanie naszych gości. Na przykład możemy używać tych plików cookie, aby uzyskać wgląd w sposób, w jaki odwiedzający korzystają z naszej witryny. Oznacza to, że możemy dowiedzieć się, co działa, a co nie, co pozwala nam na ciągłe ulepszanie witryny i mierzenie skuteczności naszych reklam i komunikacji.

Przetwarzamy tego typu pliki cookies zgodnie z art. 6 ust. 1 litera a) RODO, tj. na podstawie Twojej zgody.

Przekazujemy informacje także następującym podmiotom (odbiorcom): Google, który jest dostawcą usług analitycznych narzędzie Google Analytics, podmioty, którym operator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, firmy świadczące usługi informatyczne, poszczególne funkcjonalności stron internetowych i/lub zapewniające wsparcie w zakresie zarządzania plikami cookies, agencje reklamowe i marketingowe.

Usługę Google Analytics świadczy: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1 ) 436 1001.

Warunki korzystania z usługi Google Analytics są dostępne tutaj: https://www.google.com/analytics/terms /gb.html.

Ogólny przegląd polityki bezpieczeństwa i prywatności w Google Analytics znajdziesz tutaj:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl =sk, a polityka prywatności Google jest dostępna tutaj:  https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Pliki cookie dotyczące plików reklamowych

Pliki cookie reklamowe zapamiętują preferencje dotyczące produktów i stron oraz ogólnie wizyty w witrynie. Staramy się dostarczać Ci reklamy odpowiednie dla Ciebie i oparte na Twoich zainteresowaniach z innych platform internetowych, które są dostępne w oparciu o Twoje wizyty i przeglądanie naszej witryny internetowej oraz stron internetowych innych podmiotów. Na podstawie tych zainteresowań tworzymy segmentowany profil, a następnie dopasowujemy treści i reklamy w naszym serwisie do różnych grup klientów. Strony trzecie, które ustawiają pliki cookie za pośrednictwem naszej witryny, mogą również próbować dowiedzieć się w ten sposób, jakie są Twoje zainteresowania i mogą również wykorzystać te informacje, aby zapewnić Ci treści lub reklamy, które wydają się być dla Ciebie interesujące. Odpowiednie dla Ciebie na stronach internetowych innych niż BILY , s.r.o.. W takim przypadku informacje o Twojej aktualnej wizycie na stronie mogą zostać połączone z informacjami z poprzednich wizyt na stronach innych niż nasza. Te reklamowe pliki cookie służą również do ograniczania liczby wyświetleń reklam i pomiaru ich skuteczności.

Korzystamy również z wtyczek na naszych stronach serwis społecznościowy Facebook, w postaci usługi Facebook Conversion Pixel. Piksel Facebooka przekazuje nam wówczas informacje o konwersjach z naszych reklam na Facebooku, oferuje możliwość remarketingu tym z Państwa, którzy wyrazili na to zgodę i którzy już odwiedzili naszą stronę internetową.

Usługa Piksel Facebooka jest świadczona przez Meta Platforms Ireland Limited /dawniej: Facebook Ireland Ltd./, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, Irlandia („Facebook”).

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć w Deklaracji o ochronie danych osobowych pod adresem: link: https://www.facebook.com/policy .php.

Przetwarzamy tego rodzaju pliki cookies zgodnie z art. 6 ust. 1 litera a) RODO, tj. na podstawie Twojej zgody.

Więcej informacji na temat plików cookie związanych z sieciami społecznościowymi można znaleźć w ich własnych politykach prywatności i plików cookie dotyczących użytkowania.

Facebook: http://www.facebook. com/policy.php
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Sprawdź ustawienia plików cookie

BILY, s.r.o. oferuje możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie plików cookie lub ustawienia preferencji dotyczących niektórych kategorii plików cookie poprzez kliknięcie opcji „Ustawienia plików cookie” na banerze.

Jeśli po prostu wyłączysz wszystkie pliki cookie w ustawieniach przeglądarki, może się okazać, że niektóre części lub funkcje naszej witryny nie będą działać, ponieważ Twoja przeglądarka może uniemożliwić nam ustawienie funkcjonalnie niezbędnych plików cookie. Z tego powodu zaleca się korzystanie z ustawień dotyczących plików cookies w naszej witrynie, zamiast wyłączania wszystkich plików cookies w przeglądarce internetowej.

Jak długo przechowywane są dane osobowe

Dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających z realizacji stosunku umownego. Dane osobowe przechowywane na potrzeby prowadzenia działań marketingowych i programów lojalnościowych przechowywane są do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tych celach.

Jakie przysługują Ci prawa?

Zgodnie z RODO masz prawo do:

   • dostęp do Twoich danych osobowych, które obejmują:
   • prawo do sprawdzenia, czy operator przetwarza Twoje dane osobowe
   • prawo dostępu do tych danych
   • prawo do kopii tych danych osobowych
   • prawo do poprawiania przetwarzanych danych osobowych
   • prawo do usunięcia swoich danych, z wyjątkiem tych danych, których przechowywanie jest wymagane przepisami prawa
   • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na potrzeby konkursów konsumenckich
   • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
   • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
   • prawo do przeniesienia danych osobowych innemu operatorowi
   • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że doszło do naruszenia Twoich praw do danych osobowych lub zasad przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, który to:

Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej
Hraničná 12
820 07 Bratysława 27

Uwagi końcowe

Przeanalizujemy niniejszą Politykę dotyczącą plików cookie i wymaga ona aktualizacji. Wszelkie zmiany w niniejszej polityce dotyczącej plików cookie zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej i zostaną Państwo o tym powiadomieni. Najnowszą wersję można pobrać z tej witryny.