Odstąpienie od umowy kupna

Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy w tym przypadku reguluje ustawa nr. 102/2014 w sprawie ochrony konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz o zmianie niektórych przepisów.

1. Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru, tj. gdy Ty lub upoważniona przez Ciebie osoba trzecia przejmiesz zamówiony towar.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, możesz skorzystać z przykładowego formularza „Odstąpienie od umowy kupna zawartej dnia". Należy wypełnić niniejszy formularz i odesłać go pocztą na adres naszego biura: BILY, s.r.o., Liptovská Porúbka 117, 033 01 Liptovská Porúbka. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza odstąpienia od umowy zakupu na odległość prześlemy Państwu potwierdzenie jego otrzymanie pocztą elektroniczną na podany przez Ciebie adres w możliwie najkrótszym terminie.

2.Skutki odstąpienia od umowy

Zgodnie z §10 ust.1 masz obowiązek odesłać towar nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, którą przyjąłeś na podstawie umowy kupna-sprzedaży, w taki sam sposób, w jaki je przyjęliśmy. Zapłata za zakupiony towar oraz koszty dostarczenia Ci towaru zostaną Ci zwrócone dopiero po dostarczeniu zwracanego towaru.

3. Sposób zwrotu towaru

Wyślij towar na adres Liptovská Porúbka 117, 033 01 Liptovská Porúbka pocztą lub firmą kurierską. Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za pobraniem.

4. Zapłata kosztów zwrotu towaru do nas

Zgodnie z § 3 ust. 1 litera „i”, w przypadku odstąpienia od umowy kupna, poniesiesz koszty zwrotu towaru do nas.

5. Odpowiedzialność konsumenta/kupującego za uszkodzenie zwróconego towaru

a/ Ponoszą Państwo odpowiedzialność wyłącznie za ewentualne zmniejszenie wartości towaru jako wynika z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towaru.
b/ Zwracany towar i opakowanie muszą być w takim stanie, aby można było go sprzedać innemu konsumentowi bez obniżania jego ceny sprzedaży. W przypadku, gdy towar jest uszkodzony, nie posiada oryginalnego opakowania, był używany i dlatego musiał zostać sprzedany jako towar bazarowy, pokrywasz koszty i różnicę w cenie.